Content marketingová stratégia

 

 

Ak má Content Marketing firme prinášať želaný efekt, musí byť riešený strategicky. Ide o nástroj, ktorý sa zameriava na tvorbu hodnotného obsahu pre relevantné publikum a usiluje sa neustále pútať a udržiavať jeho pozornosť.  Stratégia je nevyhnutnou súčasťou pre to, aby sa vzbudený záujem publika premenil na požadovanú akciu v podobe nákupu tovarov alebo služieb.

V rámci stratégie poskytujeme služby na troch základných úrovniach: tvorba stratégie, jej implementácia a vyhodnocovanie.

Balík služieb content marketingová stratégia

V rámci stratégie poskytujeme služby na troch základných úrovniach: tvorba stratégie, jej implementácia a vyhodnocovanie.

Ide o nastavovaciu fázu, ktorá pozostáva z viacerých krokov:

 • analýza firmy, trhového prostredia/konkurencie a zákazníkov
 • CM analýza, ktorá sa sústreďuje na vlastný firemný a konkurenčný obsah;
 • hľadanie kľúčových bodov (v čom je alebo môže byť firma unikátna, v čom sa môže odlíšiť od konkurencie a aké originálne posolstvo môže odovzdávať prostredníctvom CM zákazníkom)
 • zadefinovanie cieľovej skupiny
 • navrhnutie obsahu, ktorý je relevantný pre cieľové skupiny
 • nájdenie optimálnych ciest na šírenie obsahu
 • určenie metrík, na základe ktorých bude vyhodnocovaná efektívnosť CM

Realizačná fáza, ktorá zahŕňa:

 • presné zadefinovanie obsahu a jeho tvorbu
 • šírenie obsahu vo vybraných komunikačných kanáloch

Priebežné vyhodnocovanie CM aktivít, sledovanie odozvy u zákazníkov a prípadná optimalizácia stratégie na základe zistení. Po ukončení projektu je vytvorený report o dosiahnutých cieľoch prostredníctvom stratégie.

Ako realizujeme návrh content marketingovej stratégie

 • Na základe analýz určíme stratégiu, ktorá bude zodpovedať vnútrofiremným i trhovým požiadavkám. Odpovieme na základné otázky, čo by sa malo tvoriť, pre koho, kde by mal byť obsah publikovaný, s akou odozvou a cieľmi.

 • Zadefinujeme presný plán tvorby a šírenia obsahu na niekoľko mesiacov dopredu. Zorganizujeme tím a postaráme sa o všetky kroky - od vytvorenia hodnotného obsahu podľa zadaných kritérií až po jeho publikovanie a šírenie vo vybraných komunikačných kanáloch.

 • Sledujeme spätnú väzbu, napĺňanie cieľov a tvoríme pre vás pravidelné reporty o priebehu naplánovaných aktivít. Vychádzame pritom zo stanovených merateľných ukazovateľov efektívnosti.

 • Na základe vyhodnocovania účinkov a napĺňania cieľov hľadáme optimalizačné riešenia pre neustále zlepšovanie komunikácie so zákazníkom. Navrhujeme, ako rozšíriť využitie už vytvoreného a publikovaného obsahu.

Týmto klientom sme už nastavili content marketingovú stratégiu

Content marketingovú stratégiu, ktorá vám bude dlhodobo prinášať spokojných zákazníkov a zvyšovať predaje, nastavíme aj vám.

 

 

Potrebujeme nastaviť CM stratégiu

Vyplňte formulár nižšie a my bezplatne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku pre vás na mieru. Začnite získavať nových lojálnych zákazníkov vďaka správne nastavenej content marketingovej stratégii.

Please wait...

Thank you for signing up!

 

 

Články o obsahovom marketingu v blogu

Revoluce v marketingu začíná. Budujete si už vlastní médium?


Warning: mb_substr() expects parameter 3 to be integer, string given in /data/8/5/856126ed-97a4-4028-a168-bdc6a3229c23/contentfruiter.com/web/wp-content/plugins/tmm_shortcodes/views/accio/single_post.php on line 148

...

 

Send us a brief

Content marketing works -- we know it, you know it, your competition knows it. Be the first in your industry to make use of modern and efficient marketing power, outpace your competition and "steal the market" for yourself.
Send us a brief, an assignment, or just call us and we will suggest an optimal solution. We are ready for a fruitful discussion.

Phone no.: +421 917 044 725