Sociálne siete a sociálne médiá

 

 

Sociálne siete sú skvelou príležitosťou, ako byť so svojimi zákazníkmi v pravidelnom kontakte. Slováci ich využívajú denne. Najpopulárnejšou sieťou na Slovensku je Facebook s počtom viac, ako 2 300 000, používateľov, na druhom mieste je LinkedIn s 357 000 používateľmi a tretí najpopulárnejší je Instagram s 350 000 používateľmi. Okrem spomenutých existuje množstvo ďalších obľúbených sietí. Každá je jedinečná a každá si vyžaduje individuálny prístup.

Sociálne siete dokážu zachytiť pozornosť potenciálnych zákazníkov a budovať vzťah s tými, ktorí už nakúpili. Vedia fanúšikov zabávať, edukovať, vyzvať k akcii. Napomáhajú k plneniu stanovených cieľov, dokazujú status odborníka a udržujú obojstrannú komunikáciu. Sú významným šíriteľom obsahu. Podstatné však je, aby boli integrovanou súčasťou komplexnej content marketingovej stratégie a aby boli spravované na základe premysleného plánu.

Sociálne siete ako súčasť content marketingovej stratégie

Efektivita využívania sociálnych sietí výrazne stúpa, ak sa nerobí intuitívne, ale na základe dôkladne navrhnutej stratégie. Tá zohľadňuje ciele content marketingu, tón komunikácie, cieľové publikum a pripravuje obsah na niekoľko týždňov či mesiacov dopredu. Obsah je produkovaný a prostredníctvom sietí šírený pravidelne. V rámci content marketingu neplní primárne reklamné účely a nepropaguje produkty, snaží sa s fanúšikom nadviazať vzťah, priniesť mu určitú pridanú hodnotu a vytvoriť okruh verných zákazníkov, ktorí budú povedomie o značke šíriť ďalej.

Služby v rámci sociálnych sietí v našom balíku

V rámci balíka sociálne siete, ktorý spadá pod content marketingovú stratégiu a realizáciu sú tieto aktivity:

Ako pracujeme so sociálnymi médiami?

  • Pred plánovaním analyzujeme doterajší obsah, ktorý bol na sociálnych sieťach publikovaný. Zmapujeme jeho negatíva a pozitíva. Identifikujeme aj konkurenciu a jej aktivity na sociálnych sieťach, na základe ktorých predídeme duplicite obsahu a nájdeme spôsob, ako sa od konkurencie odlíšiť.

  • V súlade s komplexnou content marketingovou stratégiou určíme najvhodnejšie sociálne siete, na ktorých sa oplatí pôsobiť. Pre každú sociálnu sieť navrhneme vhodný spôsob komunikácie a obsah, ktorý na nej bude mať najpravdepodobnejšiu úspešnosť u fanúšikov. Neustále sledujeme novinky, trendy a pripravované projekty v rámci sociálnych sietí - navrhneme aj možnosti s vyhliadkou do budúcnosti.

  • Pripravíme podrobný redakčný kalendár, na základe ktorého bude obsah naplánovaný na určité obdobie dopredu. Zabezpečíme tvorbu obsahu interne aj externe v prípade zložitejších položiek (video).

  • Správa profilov na sociálnych sieťach zahŕňa komplexnú starostlivosť – publikovanie pripraveného obsahu, jeho propagácia prostredníctvom PPC reklamy na základe dohodnutého rozpočtu vymedzeného pre reklamu a komunikovanie s fanúšikmi.

  • Pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme úspešnosť všetkých aktivít na sociálnych sieťach. Na základe dát zlepšujeme plánované aktivity. O výsledkoch informujeme v rámci reportov.

Sociálne siete v našom blogu

 

 

Správa sociálnych médií v našej réžii

Máte záujem o bezplatné nezáväzné nacenenie Social balíka ? Kontaktujte nás. Odpovieme vám do 24 hodín.

Please wait...

Thank you for signing up!

Alebo nás kontaktujte priamo
emailom cf@contentfruiter.sk,
telefonicky +421 917 044 725

Send us a brief

Content marketing works -- we know it, you know it, your competition knows it. Be the first in your industry to make use of modern and efficient marketing power, outpace your competition and "steal the market" for yourself.
Send us a brief, an assignment, or just call us and we will suggest an optimal solution. We are ready for a fruitful discussion.

Phone no.: +421 917 044 725