Tvorba obsahu

 

 

Obsahom sa rozumie všetko, čo vznikne na základe stanovenej stratégie CM a bude publikované s cieľom zaujať publikum. Obsah môže mať rôzne formy (ako napr. články, videá, infografiky, gify) a informačne či tónom komunikácie je prispôsobený potrebám a charakteristike cieľovej skupiny. V rámci tvorby obsahu sa dôraz kladie na kvality, akými sú užitočnosť, hodnotnosť, originalita, relevantnosť.

Služby v balíku TVORBA OBSAHU

Služby, ktoré poskytujeme v tejto oblasti možno rozdeliť do niekoľkých základných bodov:

Ako tvoríme obsah pre našich klientov

  • Na základe poznatkov zo vstupných analýz vytvoríme persony, ktoré zosobňujú a reprezentujú cieľovú skupinu. Tie sú smerodajné pre spracovanie obsahu v takom štýle, ktorý bude plne zodpovedať ich potrebám a našim cieľom.

  • Zostavíme pre vás kompletný harmonogram aktivít na niekoľko mesiacov dopredu. Budete presne vedieť, kedy, čo, v akej forme sa publikuje.

  • Zorganizujeme a budeme pre vás riadiť tím ľudí, ktorí sa postarajú o to, aby bol tvorený obsah v požadovanej kvalite a plne zohľadňoval ciele, za akým bude publikovaný.

  • Zabezpečíme, aby bol každý jeden obsah vytvorený a publikovaný podľa stanoveného harmonogramu. Riadne, včas, na profesionálnej úrovni.

Pre týchto klientov sme už obsah tvorili

Originálny, užitočný a kvalitný obsah budeme tvoriť aj pre vás.
Získavajte pravidelnú návštevnosť a konverzie vďaka vášmu vlastnému contentu.

 

 

Chceme začať tvoriť originálny a užitočný obsah

Potrebujete tvoriť obsah a nemáte dostatočné kapacity? Pomôžeme vám. Vytvoríme vám nezáväznú ponuku na mieru. Stačí vyplniť formulár a v krátkom čase sa vám ozveme.

Please wait...

Thank you for signing up!

 

 

Články o tvorbe obsahu v našom blogu

 

Send us a brief

Content marketing works -- we know it, you know it, your competition knows it. Be the first in your industry to make use of modern and efficient marketing power, outpace your competition and "steal the market" for yourself.
Send us a brief, an assignment, or just call us and we will suggest an optimal solution. We are ready for a fruitful discussion.

Phone no.: +421 917 044 725